Regnskap

Få full kontroll over økonomien med våre tjenester innen løpende forretningsførsel tilpasset dine behov; bokføring, fakturering, betalingshåndtering samt lønnsadministrasjon og kontoavstemminger. I tillegg sørger vi for grundig revisjonsforberedelse og håndterer årsregnskap og skattemeldinger.

Regnskapstjenestene vi kan hjelpe deg med:

Hos Statement tilbyr vi et bredt spekter av regnskapstjenester som sikrer at din bedrift har full kontroll på økonomien

Bokføring

Bokføring er grunnlaget for enhver god regnskapspraksis. Vi registrerer alle økonomiske transaksjoner som skjer i din bedrift, inkludert inntekter, kostnader, kjøp og salg. 

Fakturering

Vi hjelper deg med å utstede fakturaer til dine kunder på en effektiv og profesjonell måte. Dette inkluderer opprettelse, utsendelse og oppfølging av fakturaer, slik at du kan sikre at du får betalt i tide. 

Betalingshåndtering

Vi administrerer alle innkommende og utgående betalinger, inkludert leverandørbetalinger og innbetalinger fra kunder. Dette innebærer å sørge for at betalinger blir behandlet riktig og til rett tid.

Kontoavstemming

Kontoavstemming er en viktig del av regnskapsprosessen som sikrer at dine regnskapsdata er korrekte og fullstendige. Vi sammenligner regnskapet med eksterne dokumenter, som bankutskrifter og leverandørfakturaer, for å identifisere og rette eventuelle avvik. 

Rapportering

Vi gjør løpende rapportering til offentlige myndigheter tilpasset ditt selskap og dine behov; MVA, Skatt & AGA, aksjonærregisteroppgave og skatteFUNN, for å nevne noe

Årsregnskap og skattemeldinger

Vi hjelper deg med å utarbeide og levere årsregnskap og skattemeldinger i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Vårt team sørger for at alle nødvendige dokumenter og rapporter er korrekt utarbeidet og innsendt til myndighetene i tide. Har du revisor, sørger vi for godt og effektivt samarbeid for å ferdigstille dette.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.