Compliance

Vi hjelper deg med å sikre at din bedrift overholder alle lover og forskrifter med våre compliance-tjenester. Vi tilbyr rådgivning og støtte innen internkontroll, risikovurdering, rapportering og etterlevelse.

Compliance-tjenestene vi kan hjelpe deg med:

Hos Statement tilbyr vi omfattende compliance-tjenester som hjelper din bedrift med å overholde juridiske krav og minimere risiko.

Internkontroll

Vi etablerer og vedlikeholder effektive internkontrollsystemer for å sikre nøyaktig finansiell rapportering og forebygge svindel.

Risikovurdering

Vi identifiserer og vurderer potensielle risikoer som kan påvirke din virksomhet, og utvikler strategier for å håndtere og minimere disse risikoene.

Rapportering

Vi sørger for at din bedrift lever opp til rapporteringskravene ved å utarbeide og levere nøyaktige og rettidige rapporter til relevante myndigheter.

Etterlevelse

Vi hjelper din bedrift med å sikre etterlevelse av alle relevante lover og forskrifter, inkludert bransjespesifikke krav og internasjonale standarder.

Etikk og integritet

Vi fremmer en kultur for etikk og integritet ved å utvikle retningslinjer og opplæringsprogrammer som oppmuntrer til ansvarlig forretningsatferd.

GDPR-overholdelse

Vi hjelper din bedrift med å overholde GDPR-kravene ved å implementere nødvendige tiltak for å beskytte personopplysninger og sikre personvern.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.