HR

Optimaliser dine HR-prosesser med våre tjenester! Vi tilbyr komplett håndtering av alt relatert til lønn og andre personalkostnader. I tillegg kan vi bistå med implementering og ajourhold av HR-system & personalhåndbok, administrasjon av pensjonsordninger, personalforsikringer, sparringspartner rundt personalsaker og annen relatert rådgivning.

HR-tjenestene vi kan hjelpe deg med:

Hos Statement tilbyr vi omfattende HR-tjenester som støtter dine medarbeidere og fremmer en sunn og produktiv arbeidskultur.

Ansettelse

Vi bistår deg under hele interne prosessen ved ansettelser. Dette inkluderer stillingsannonsering, søknadsscreening, intervjuer og onboarding.

Medarbeiderutvikling

Vi tilbyr programmer og verktøy for å utvikle dine ansatte. Dette inkluderer opplæring, kurs, karriereutvikling og prestasjonsvurderinger.

Lønnsadministrasjon

Vi sørger for nøyaktig og effektiv administrasjon av lønn og ytelser. Dette inkluderer lønnsutbetalinger, skatteberegninger, pensjonsordninger og rapportering.

HR-rådgivning

Vi gir råd om HR-strategi, policyutvikling og beste praksis for å støtte dine forretningsmål. Dette inkluderer organisasjonsutvikling, medarbeiderengasjement og kulturbygging.

Arbeidsrett

Vi gir juridisk rådgivning innen arbeidsrett for å sikre at din bedrift overholder lover og forskrifter. Dette inkluderer ansettelseskontrakter, oppsigelser og arbeidsmiljøspørsmål.

Personalhåndtering

Vi hjelper med daglig personaladministrasjon, inkludert sykefraværsoppfølging, ferieplanlegging og medarbeidersamtaler. Vi sikrer en smidig og effektiv HR-drift.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.