Fondsadministrasjon

Effektiviser fondsadministrasjonen med våre tjenester innen fondsforvaltning, regnskapsføring, rapportering, compliance og investorkommunikasjon. Vi er en forlengelse av forvalterteamet ditt, og har tett dialog med disse.

Tjenester for fondsadministrasjon vi kan hjelpe deg med:

Hos Statement tilbyr vi profesjonelle fondsadministrasjonstjenester som sikrer effektiv forvaltning og rapportering av dine fond.

Administrasjon

Vi tilbyr omfattende fondsforvaltningstjenester, inkludert opprettelse, vedlikehold og administrasjon av fond. Vi sørger for effektiv kapitalforvaltning og investeringsstrategi.

Regnskapsføring

Vi fører nøyaktig regnskap for dine fond, inkludert bokføring av alle transaksjoner, avstemming av regnskaper og utarbeidelse av finansiell rapportering.

Rapportering

Vi utarbeider detaljerte rapporter som gir en klar oversikt over fondets økonomiske status og ytelse. Dette inkluderer kvartals- og årsrapporter til investorer og myndigheter.

Compliance

Vi sørger for at fondet overholder alle relevante lover og forskrifter, inkludert rapporteringskrav og bransjespesifikke standarder.

Investorkommunikasjon

Vi håndterer all kommunikasjon med investorer, inkludert utsendelse av rapporter, innkalling til møter og oppdateringer om fondets utvikling.

Ytelsesanalyse

Vi analyserer fondets ytelse for å vurdere avkastning og risiko. Dette hjelper med å identifisere forbedringsområder og optimalisere investeringsstrategien.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.