Controlling

Vi kan hjelpe deg med utarbeidelse og oppfølging av budsjett, KPIer, likviditetsbudsjett, analyser av lønnsomhet av produkter og rådgivning for optimalisering av selskapets effektivitet samt langsiktig økonomisk planlegging for å sikre at ditt selskap optimaliserer sine forretningsprosesser og oppnår sine finansielle mål.

Controlling-tjenestene vi kan hjelpe deg med:

Hos Statement tilbyr vi et bredt spekter av controlling-tjenester som hjelper din bedrift med å holde oversikt over økonomien og nå sine mål.

Budsjettstyring

Vi bistår med å utarbeide og følge opp budsjett, slik at din bedrift kan planlegge og styre økonomien effektivt. Dette inkluderer prognoser og justeringer for å sikre at budsjettet holdes.

Kostnadskontroll

Vår kostnadskontrolltjeneste hjelper deg med å identifisere og redusere unødvendige kostnader. Vi analyserer utgifter og foreslår tiltak for kostnadsbesparelser.

Økonomisk analyse

Vi gjennomfører grundige økonomiske analyser for å gi innsikt i bedriftens finansielle status. Dette inkluderer analyse av regnskap, lønnsomhet, likviditet og risiko.

Resultatmåling

Med resultatmåling kan vi hjelpe deg med å overvåke og evaluere bedriftens prestasjoner. Vi bruker nøkkelindikatorer (KPIer) for å vurdere fremgang og identifisere forbedringsområder.

Rapportering

Vi utarbeider detaljerte rapporter som gir en klar oversikt over bedriftens økonomi. Dette inkluderer månedsrapporter, kvartalsrapporter og årsrapporter tilpasset dine behov.

Internkontroll

Vi hjelper med å etablere og opprettholde effektive interne kontrollsystemer for å sikre nøyaktig og pålitelig finansiell informasjon, samt forebygge svindel og feil.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.