Family Office

Vår Family Office-tjeneste er skreddersydd for å møte de unike behovene til familier med komplekse formuer. Vi tilbyr en helhetlig tilnærming til økonomisk administrasjon, som sikrer at dine finansielle mål oppnås på en effektiv og diskret måte.

Hva gjør vi for family office?

Regnskap

Få full kontroll over økonomien med våre tjenester innen bokføring, fakturering, betalingshåndtering, lønnsadministrasjon, kontoavstemming og revisjonsforberedelse.

Controlling

Styr din bedrifts økonomi med våre tjenester innen budsjettarbeid, finansiell rapportering, kostnadsstyring, regnskapsanalyser og likviditetsstyring.

Rådgivning

Få strategisk støtte for å forbedre driftseffektivitet, kostnadsstyring og investeringsstrategier. Vi kan også tilby en Back Office-funksjon der vi bistår med utarbeidelse av kontrakter, styrearbeid, møtevirksomhet og administrasjon rundt filantropiske og veldedige formål

HR

Effektiviser personaladministrasjonen ved ansettelsesprosesser, opplæring, lønn og ansattegoder, samt implementering og vedlikehold av HR-systemer.

Compliance

Sikre etterlevelse av lover og regler med våre tjenester innenfor intern revisjon, risikovurdering, regelverkstrening og compliance-overvåking.

Vårt Family Office- konsept

Vårt Family Office-konsept tilbyr ulike betjeningsnivåer, slik at vi kan tilpasse vår bistand til dine spesifikke behov og ønsket grad av involvering i driften.

Vi gjør det enkelt for deg å forholde deg til ditt personlige team, som dekker alle tjenesteområder du måtte ønske.

Du får et skreddersydd team med faste kontaktpersoner som kjenner deg og din families situasjon.

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.