Fond- og forvaltningsselskaper

Vår tjeneste for fondsadministrasjon sikrer at dine fond blir håndtert på en effektiv og profesjonell måte. Vi tilbyr tjenester innen regnskapsføring, rapportering, compliance og investorkommunikasjon.

Hva gjør vi for fond- og forvaltningsselskaper?

Regnskap

Få full kontroll over økonomien med våre tjenester innen bokføring, fakturering, betalingshåndtering, lønnsadministrasjon, kontoavstemming og revisjonsforberedelse.

Controlling og Rapportering

Styr forvaltningsselskapets økonomi med våre tjenester innen budsjettarbeid, finansiell rapportering, kostnadsstyring, regnskapsanalyser og likviditetsstyring.

Rådgivning

Få strategisk støtte gjennom rådgivning om oppstart eller avvikling av fond, benchmarking, verdivurdering, juridisk rådgivning og strategisk planlegging.

HR

Effektiviser personaladministrasjonen med vår ekspertise innen ansettelsesprosesser, opplæring, lønn og ansattgoder, samt implementering og vedlikehold av HR-systemer.

Compliance

Sikre etterlevelse av lover og regler med våre tjenester innenfor intern revisjon, risikovurdering, anti-hvitvaskingsprosedyrer, regelverkstrening og compliance-overvåking.

Fondsadministrasjon

Optimaliser fondshåndteringen med tjenester innen regnskap, compliance, risikostyring, investorrelasjoner, transaksjonshåndtering, juridisk støtte og kontoadministrasjon.

Vårt fondskonsept

Vårt fondsadministrasjonskonsept gir deg tilgang til spesialiserte tjenester som sikrer nøyaktig og rettidig administrasjon av dine fond. Vi fokuserer på å tilby skreddersydde løsninger som møter dine behov og krav.

Du får et dedikert team som kan håndtere alle aspekter av fondsadministrasjonen, slik at du kan fokusere på dine investeringsmål.

Vi tilbyr faste kontaktpersoner som kjenner dine fond og investeringsmål, og som er tilgjengelige for å gi deg den støtten du trenger for å oppnå suksess.

Vi er svært fornøyde med å benytte Statement i å bistå oss med styrearbeid og håndtering av aksjeeierbok. Dette har frigjort verdifull tid for oss til å fokusere på vår kjernevirksomhet

- Nora Tandberg, Papirfly AS

Vi er svært fornøyde med å ha benyttet Statement og Odd-Erik Vold som vår CFO for hire i en viktig periode for selskapet. En proaktiv og løsningsorientert tilnærming, i tillegg til god samarbeidsevne og grundighet i vår due diligence-prosess har gjort vår transaksjon med Halliburton smidig og vellykket

- Atila Mellilo, Resoptima AS

Idékapital er en forvalter av Alternative Investeringsfond og har benyttet Statement AS som forretningsfører og administrator for våre fond siden oppstart i 2017. Vi er veldig fornøyde med den proaktivitet, kvalitet og sikkerhet det er i leveransene som Statement løpende gjør for oss og våre investorer.

- Rune Holen, Idékapital Investment Management AS

Statement har blant annet hjulpet oss med å lage avdelingsregnskap, som har gjort det lettere å se hvor vi er mest lønnsomme og hva vi skal satse videre på. De har også hjulpet oss med prosjektregnskap for å få tilskudd fra Innovasjon Norge

- Hanne Forreløkken, Fjelleventyret AS

Vil du bli kunde hos oss?

Ta gjerne kontakt med oss for en prat.